تبلیغات
وبلاگ پایگاه مقاومت شهید فهمیده شهرستان بافق - از پایگاه چه خبر؟؟

پایگاه مقاومت شهید فهمیده یکی از مراکز مقاومت شهرستان بافق بوده که در ورودی شهر جنب کفش ملی قرار دارد.

این پایگاه زیر نظر حوزه محمد رسول الله (ص) بافق فعالیت می کند و از طرف دیگر در طبقه همکف، جنب این حوزه می باشد.

در حال حاضر در پایگاه مقاومت شهید حسین فهمیده، 100 نفر عضویت دارند (بدون حساب راکدی) که از این تعداد 65 نفر به صورت عادی و 35 نفر هم نیز به صورت فعال آماده به کار هستند.

در ضمن شورای پایگاه نیز از 15 نفر اعضای فعال این مرکز تشکیل شده است و به صورت زمانبندی شده جلسات پرشوری را برگزار می نمایند.

محل پایگاه مقاومت شهید فهمیده بافق از 3 قسمت تشکیل شده است؛ 1- اتاق فرماندهی و مرکز جلسات ، 2- اتاق وضعیت عملیاتی و 3- اتاق محل تجمع نیروی های انسانی پایگاه.

پایگاه مقاومت شهید فهمیده به تازگی طی تحولی، با فرماندهی جدید اداره می شود؛ به همین خاطر تحت یک سری تحولات در اعضای شورا قرار گرفته است و فعالیت جدیدی را شروع کرده است.